Regulament joc si forum!

In jos

Regulament joc si forum!

Mesaj  DeepSoul la data de Sam Mai 15, 2010 8:10 am

Condiţiile următoare reglementează utilizarea jocurilor online şi a altor servicii furnizate dee Gameforgpe paginile sale web. Prin înregistrarea sau accesarea paginii-portal a Gameforge, www.mmogame.com, utilizatorii accesează acest contract cu Gameforge 4D GmbH referitor la jocurile online bazate pe aplicaţiile-client - respectiv acelea care necesită descărcarea unei aplicaţii-client. În aceste cazuri, Gameforge Productions GmbH acţionează doar ca reprezentant delegat al Gameforge 4D GmbH, în ceea ce priveşte înregistrarea şi accesarea.
1.2. Aceste Termeni & Condiţii înlocuiesc complet versiunile precedente ale Condiţiilor de Utilizare ale Gameforge.
1.3. Gameforge oferă jocuri online şi alte servicii, care fac subiectul abilităţilor sale tehnice şi operaţionale, la o rată anuală medie a disponibilităţii de 98.0%, neincluzând perioadele în care utilizarea jocurilor online şi a altor servicii este întreruptă sau restricţionată din motive tehnice imperioase sau bazat pe necesitatea asigurării mentenanţei, perioade pentru care Gameforge nu are nicio responsabilitate conform prezentelor Condiţii de Utilizare.
1.4. Gameforge îşi dezvoltă, actualizează şi adaptează în mod diferit jocurile online şi celelalte servicii, în permanenţă. În consecinţă, utilizatorii pot participa la jocurile online şi la celelalte servicii, în variantele valabile în acel moment.
1.5. Jocurile online şi serviciile oferite de Gameforge sunt furnizate doar în scopuri de divertisment şi nu pot fi utilizate ca beneficii extra-salariale sau în scopuri comerciale.
1.6. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure compatibilitatea şi conformitatea software-ului şi hardware-ului utilizate.
1.7. În plus faţă de Condiţiile de Utilizare, sunt valabile regulile jocurilor online, dacă acestea există. În măsura în care aceste Condiţii de Utilizare contravin regulilor jocului, prezentele Condiţii prevalează. Jocurile online individuale, incluzând însă nelimitate la versiuni şi/sau componente ale acestora, precum şi serviciile individuale de pe paginile web ale Gameforge reprezintă, în continuare, obiectul unor condiţii speciale de utilizare, care sunt dezvăluite utilizatorilor, înaintea accesării lor.
1.8. Pentru anumite jocuri şi servicii online, utilizatorii trebuie să aibă opţiunea de a beneficia de serviciile oferite de partenerii contractuali ai Gameforge. În acest caz, se încheie un contract separat între utilizatori şi respectivul partener contractual al Gameforge, contract asupra căruia utilizatorul este înştiinţat anterior, în mod adecvat.
1.9. Aplicabilitatea regulilor utilizatorului sau a termenilor & condiţiilor ce se abat de la aceste Condiţii de Utilizare este obiectul acordului scris, preliminar al Gameforge.

2 Terminarea contractului
2.1. Pentru a utiliza jocurile online şi celelalte servicii oferite de Gameforge, utilizatorii trebuie să se înregistreze.
2.2. Doar persoanele fizice se pot înregistra şi, în acest context, doar persoane individuale (nu grupuri, familii, parteneri etc.) sunt admise ca şi utilizatori. Utilizatorii cu vârste sub 18 ani prezintă şi garantează faptul că, înainte de înregistrare, au obţinut acordul repreentantului lor legal.
2.3. În momentul înregistrării, utilizatorii trebuie să furnizezse un nume de jucător şi o adresă de e-mail înregistrată pe numele lor. Utilizatorii nu au dreptul de a folosi un nume de jucător ales de ei. Numele de jucător nu trebuie să violeze drepturilor terţilor sau să fie de natură ofensatoare. În plus, adresele de e-mail sau URL-urile nu pot fi utilizate ca şi nume de jucător. Utilizatorii prezintă şi garantează faptul că informaţiile furnizate de ei în momentul înregistrării sunt exacte şi complete.
2.4. Utilizatorii trebuie să se înregistreze în mod personal; ei nu pot fi înregistraţi de terţe persoane, incluzând dar nelimitându-se la acelea care înregistrează persoane, ca şi entitate comercială, pentru anumite tele-servicii (servicii de înregistrare).
2.5. Înregistrările sunt aprobate pe portalul Gameforge şi pe pagina cu jocuri online, prin confirmarea adresei de e-mail, utilizatorii primind un link de activare. În aceste cazuri, Gameforge activează contul utilizatorului / jucătorului, dacă şi când link-ul de activare este accesat. Odată ce Gameforge a activat un cont sau a admis un utilizator, acesta din urmă împreună cu Gameforge încheie un contract pentru o perioadă nelimitată de timp, care face obiectul prezentelor condiţii de utilizare. În anumite cazuri, procesul de înregistrare poate devia de la procedura descrisă anterior, caz în care utilizatorul va fi înştiinţat în mod adecvat.
2.6. Odată ce utilizatorii s-au înregistrat cu succes, ei îşi pot crea şi administra propriile conturi în mod independent. Conturile de utilizatori pot fi create pe pagina-portal a Gameforge, precum şi pe orice pagină cu jocuri online. Un cont de utilizator creat pe pagina-portal Gameforge poate fi utilizat şi pentru toate celelalte jocuri online pe care Gameforge le pune la dispoziţie sub formă de link-uri, pe pagina sa portal. Dimpotrivă, conturile de utilizator create pe o pagină cu jocuri online nu pot fi utilizate pentru celelalte jocuri online.
2.7. Conturile de utilizator nu pot fi transferate fără acordul explicit al Gameforge.
2.8. Utilizatorii nu deţin niciun drept de a fi înregistraţi şi validaţi, ei putându-se înregistra în jocurile de browser o singură dată în fiecare rundă (de ex. World, Universe, etc.). Dacă un utilizator s-a înregistrat deja pentru o rundă, înregistrarea acestuia în aceeaşi rundă este interzisă pe durata respectivei înregistrări (respectiv prin introducerea unor informaţii personale oarecum diferite).
3. Clauza de anulare
Dreptul de anualre
Puteţi să anulaţi contractul în interval de două săptămâni, fără a fi nevoiţi să furnizaţi motive (prin scrisoare, fax sau e-mail). Perioada de valabilitate începe din momentul primirii acestei clauze în formă scrisă însă nu înainte de îndeplinirea obligaţiilor noastre privind informarea, conform art. § 312c paragraful 2 BGB, în legătură cu art. § 1 paragrafele 1, 2 şi 4 BGB-InfoV, precum şi a obligaţiilor noastre conform art. § 312e paragraful 1, alineatul 1 BGB, în legătură cu art. § 3 BGB-InfoV. În scopul respectării termenului de anulare, este suficientă expedierea solictării aferente. Solicitarea de anulare trebuie adresată către: Gameforge 4D GmbH, str. Albert-Nestler, nr. 8, 76131 Karlsruhe
Consecinţele anulării contractului
În cazul unei anulări efective, prestaţiile şi, eventual, profiturile (de ex. dobânzi) primite de ambele părţi trebuie returnate. Dacă nu ne puteţi returna prestaţiile primite în totalitate sau parţial sau doar într-o stare deteriorată, atunci trebuie să garantaţi achitarea plăţilor compensatorii aferente. Obligaţiile de achitare a plăţilor trebuie îndeplinite în interval de 30 de zile. Perioada începe pentru Dvs. din momentul expedierii solicitării de anulare, iar pentru noi din momentul primirii ei.
Informaţii suplimentare:
Dreptul Dvs. de anulare devine nul înainte de termen, dacă Gameforge, cu acordul Dvs. explicit, a început să presteze serviciul înainte de expirarea termenului sau dacă Dvs. înşivă aţi dispus acest lucru. Aceasta este valabil de regulă dacă utilizatorul este responsabil de a fi beneficiat de jocurile online sau de celelalte oferte de servicii.
Sfârşitul clauzei de anulare

4 Obligaţiile utilizatorului
4.1. Datele utilizatorului
Utilizatorul se obligă să comunice Gameforge toate schimbările ulterioare ale datelor sale de contact furnizate în cadrul contractului, inclusiv dar nelimitându-se la schimbarea adresei de e-mail. Utilizatorul este obligat să confirme corectitudinea datelor sale, la solicitarea Gameforge.

4.2 Date de acces, coduri, parole
4.2.1. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze strict secret datele de acces, codurile şi parolele. Utilizatorii nu trebuie să introducă datele de acces pe alte site-uri web decât cele operate de Gameforge.
4.2.2. Termenii "date de acces" respectiv "coduri" şi "parole" se referă la toate secvenţele de simboluri şi/sau secvenţele numerice, folosite în identificarea utilizatorului, şi previn accesul neautorizat al unor terţe persoane. Parola nu trebuie să fie identică numelui de jucător şi, în mod optim, ea ar conţine o combinaţie de cifre şi litere.
4.2.3. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze strict secret datele de acces, toate codurile şi parolele, împotriva accesului neautorizat al unor terţe persoane.
4.2.4. În cazul în care utilizatorul are motive să suspecteze faptul că terţe persoane i-au accesat sau i-ar putea accesa neautorizat datele de acces, trebuie să informeze imediat Gameforge şi să-şi schimbe datele de contact sau să dispună schimbarea de către Gameforge a acestor informaţii. În acest caz sau în cazul în care Gameforge are motive să suspecteze utilizarea abuzivă a datelor, aceasta din urmă are dreptul să blocheze temporar accesul acestui utilizator pe site. Utilizatorului i se asigură din nou accesul, imediat ce ipoteza referitoare la utilizarea abuzivă a datelor este eliminată.
4.2.5. Utilizatorul nu este îndreptăţit sub nicio formă să utilizeze datele de acces ale altui utilizator, decât dacă regulile jocului prevăd excepţii.

4.3 Utilizarea paginilor web Gameforge şi conţinutul acestora
4.3.1. Paginile web ale Gameforge conţin informaţii de orice tip, care sunt protejate în favoarea Gameforge sau a unor terţe persoane, prin intermediul mărcii comerciale, al dreptului de autor şi al altor legi. Atât timp cât prezentele Condiţii de Utilizare nu prevăd altceva, utilizatorul nu are dreptul să prelucreze, multiplice, distribuie şi să publice sau să folosească în scopuri publicitare sau extra-contractuale paginile web ale Gameforge sau orice conţinut furnizat prin acestea. Reproducerile sunt permise doar în scopuri tehnice şi de browsing. Reproducerile continue, în scop privat, sunt restricţionate. Informaţiile referitoare la drepturile de autor şi numele mărcilor nu trebuie schimbate, dezactivate sau îndepărtate.
4.3.2. Termenul "conţinut" se referă la toate datele, imaginile, textele, graficele, piesele muzicale, tonurile, secvenţele muzicale, video-urile, programele şi codurile de software şi orice alte informaţii, care sunt puse la dispoziţie de Gameforge pe site-urile sale de internet, incluzând dar nelimitându-se la serviciile oferite spre descărcare.
4.3.3. Utilizatorul are obligaţia de a evita (i) periclitarea sau perturbarea funcţionalităţii paginilor web ale Gameforge sau a serviciilor oferite prin acestea, şi (ii) accesarea neautorizată a datelor. Conţinutul oferit poate fi vizionat numai într-un mod care să nu afecteze în mod negativ "experienţa Gameforge" a celorlalţi utilizatori pe paginile web ale companiei. Este interzisă transmiterea de date sau software-uri, ce pot fi influenţa hardware-ul sau software-ul destinatarilor.
4.3.4. Utilizarea paginilor web ale Gameforge în scopuri comerciale, incluzând însă nelimitându-se la publicitate, face obiectul unui acord preliminar explicit, în scris, din partea Gameforge.
4.3.5. Utilizatorul nu are niciun drept de oficializare a conţinutului paginilor web ale Gameforge.
4.3.6. Este interzisă accesarea paginilor web ale Gameforge prin intermediul serviciilor de anonimizare, care ascund adresa de IP a utilizatorului.
4.4. Link-uri
Este permisă conectarea, prin link, la paginile web ale Gameforge, atât timp cât acesta este utilizat doar în scopuri de referenţiere încrucişată. Gameforge işi rezervă dreptul de a revoca această autorizaţie. Nu este permisă integrarea într-un cadru sau reprezentarea printr-un hiperlink a paginilor web ale Gameforge sau a conţinutului acestora.
4.5. Utilizarea client-ului de software
Referitor la ofertele (inclusiv jocurile), a căror utilizare necesită instalarea preliminară a unui client de software, Gameforge garantează utilizatorilor dreptul non-exclusiv (simplu) de a instala şi utiliza un astfel de client de software pe durata înregistrării lor în cadrul Gameforge. Multiplicarea clientului de software îi este permisă utilizatorului numai dacă aceasta este necesară în scopul utilizării conforme a acestuia. Este interzisă orice formă de exploatare comercială a clientului de software. Dacă legile aplicabile nu prevăd contrariul, sunt interzise modificarea clientului de software, traducerea codului furnizat în alte coduri (decompilare), iar diversele etape de elaborare a software-ului nu trebuie urmărite (prin inginerie inversă).

5 Condiţii speciale pentru utilizarea jocurilor online
5.1. Dacă regulile jocului nu prevăd excepţii, utilizatorul au dreptul la un singur cont pentru fiecare rundă a unui joc online (de ex. World, Universe etc.). Este interzisă utilizarea unor conturi multiple, Gameforge având dreptul de a şterge sau bloca oricând respectivele conturi.
5.2. Este interzis ca utilizatorii să practice o abordare manipulativă sau deranjantă a jocurilor online. În mod special, utilizatorii nu trebuie să utilizeze măsuri, mecanisme sau software-uri, care pot afecta funcţionarea şi derularea jocului. Similar, utilizatorii nu trebuie să ia nicio măsură care ar putea avea ca urmare solicitarea irezonabilă sau excesivă a resurselor tehnice. Utilizatorii nu au voie să blocheze, suprascrie sau modifice conţinutul generat de creatorii jocului, sau să perturbe în orice alt fel jocurile online.
5.3. În plus, utilizatorii nu au voie să acceseze jocurile online (inclusiv paginile web independente) folosind alte programe decât browser-ul web sau programul-client pus la dispoziţie. Aceasta se referă în special la aşa-numitele bot-uri precum şi la celelalte instrumente destinate să înlocuiască sau să modifice interfaţele web. De asemenea, este interzisă utilizarea de scripturi şi programe parţial sau integral automatizate, care avantajează utilizatorii raportat la ceilalţi jucători, inclusiv a funcţiilor de auto-refresh precum şi alte mecanisme integrate ale browser-ului web, atât timp cât acestea sunt acţiuni automatizate.
5.4. Utilizatorii nu trebuie sub nicio formă să:
a) elaboreze sau utilizeze cheat-uri, mod-uri sau hack-uri şi nici alte software-uri, produse de terţe persoane, care modifică experienţa jucătorilor;
b) utilizeze software-uri care permit explorarea datelor sau, pe alte căi, interceptarea sau colectarea informaţiilor referitoare la jocurile online;
c) cumere sau vândă "contra cost", să schimbe sau, pe alte căi, să folosească în afara jocurilor online obiecte virtuale, care sunt utilizate în cadrul jocurilor online,
incluzând prin eludare soluţiile sau acţiunile similare al căror efect cade sub incidenţa interdicţiilor mai sus menţionate.
5.5. Este interzisă utilizarea de instrumente în scopul eliminării publicităţii În acest scop, este irelevant dacă doar anumite reclame sunt eliminate sau dacă sunt utilizate aşa-numitele "pop-up blocker" sau browsere textuale pentru ca reclamele să nu fie afişate.
5.6. Accesarea contului este permisă numai de pe pagina de start a fiecărui joc online şi de pe portalul Gameforge. Este interzisă deschiderea automată a contului de utilizator, indiferent dacă pagina de start apare sau nu.
5.7. Toate drepturile asupra obiectelor virtuale furnizate contra-cost în cadrul jocurilor online revin exclusiv Gameforge şi/sau partenerilor autorizaţi ai acestuia. Acelaşi lucru este valabil şi pentru obiectele virtuale create de utilizatorii care-i garantează Gameforge drept universal de utilizare, permanent, nelimitat şi exclusiv asupra propriilor obiecte virtuale, ceea ce include mai ales dreptul de multiplicare, distribuţie şi prelucrare. Asupra obiectelor virtuale, utilizatorul primeşte drept de utilizare simplu, non-exclusiv şi limitat pe perioada de valabilitate a contractului.

6 Condiţii speciale de utilizare a mijloacelor de comunicare (forumuri de discuţii, chat-uri şi funcţie de postare de comentarii) pe paginile web Gameforge
6.1. Fără ca utilizatorii să aibă acest drept, Gameforge poate furniza diverse mijloace de comunicare (incluzând dar nelimitate la forumuri de discuţii, chat-uri, blog-uri, cărţi de invitaţi şi funcţia de postare de comentarii), pentru ca utilizatorii să îşi publice propriile conţinuturi şi contribuţii pe pagina web a Gameforge. Utilizatorii au dreptul de a beneficia de astfel de mijloace de comunicare, în limita în care acestea sunt disponibile. Gameforge facilitează schimburi de informaţii, doar pe baza resurselor tehnice.
6.2. Utilizatorii preiau responsabilitatea exclusivă asupra conţinutului şi contribuţiilor proprii inserate pe site şi se obligă să exonereze complet Gameforge de solicitările terţilor. În timp ce Gameforge nu-şi asumă în mod explicit proprietatea asupra conţinutului inserat de utilizator, acesta din urmă garantează Gameforge dreptul inalienabil, irevocabil şi non-exclusiv la utilizarea conţinutului şi contribuţiilor inserate de el pe site. Gameforge subliniază faptului că nu efectuează o monitorizare activă a conţinutului inserat de utilizatori. În schimb, se efectuează verificări prin sondaj. Fiecare utilizator are posibilitatea de a raporta Gameforge cu privire la eventuale conţinuturi ilicite. Gameforge va acţiona cât de rapid posibil şi va edita sau şterge conţinutul despre care s-a raportat, în măsura în care este necesar.
6.3. Utilizatorului îi este interzisă utilizarea oricăror instrumente, care includ dar nu se limitează la mijloacele de comunicare disponibile pe paginile web ale Gameforge, prin intermediul cărora să publice sau distribuie conţinuturi care:
a) nu respectă legislaţia în vigoare, sunt nereglementare şi contravin bunelor moravuri;
b) violează mărci, patente, patente de utilitate sau industriale, drepturi de autor, secrete profesionale sau alte drepturi ale unor terţe persoane;
c) au caracter obscen, rasist, violent, pornografic, periculos pentru tineri sau care periclitează sau sunt susceptibile de a periclita dezvoltarea armonioasă a copiilor şi tinerilor;
d) au caracter ofensator, supărător sau defăimător;
e) conţin scrisori-în-lanţ sau sisteme piramidale de vânzări;
f) provoacă impresia falsă conform căreia a fost publicat sau girat de Gameforge;
g) au ca obiect date ale unor terţe persoane, fără avizul explicit al acestora; sau
h) au caracter comercial şi/sau serveşte scopurilor publicitare.
6.4. Menţionarea de URL-uri, firme sau produse nu este permisă, iar dacă este, aceasta se va face doar dacă sunt menţionate mai ales în scopuri publicitare.
6.5. Toţi utilizatorii surselor de comunicare de pe paginile web ale Gameforge au obligaţia de a se exprima în mod neofensiv şi de a evita atitudinea condescendentă sau atacurile la persoană.
6.6. Fără a prejudicia alte drepturi şi conform acestor Condiţii de Utilizare, Gameforge are dreptul de a edita sau şterge parţial sau integral conţinuturile şi contribuţiile care nu sunt conforme acestor reguli. În plus, utilizatorii care violează aceste reguli pot fi excluşi, permanent sau temporar, de la utilizarea jocurilor online, paginilor web ale Gameforge şi a celorlalte servicii.

7 Consecinţele nerespectării obligaţiilor
7.1. Gameforge nu este responsabilă pentru daunele ce rezultă din nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor.
7.2. Independent de toate celelalte drepturi legale şi contractuale, împotriva utilizatorilor care violează prevederile legale valabile, drepturile terţelor persoane, prezentele Condiţii de Utilizare sau orice alte reguli valabile, specifice jocului, Gameforge poate, la alegere, să acţioneze după cum urmează:
a) să modifice sau să şteargă conţinutul;
b) avertizeze utilizatorul;
c) să semnaleze comportamentul aberant în cadrul respectivului joc online şi să identifice utilizatorii responsabili de aceasta;
d) să blocheze temporar sau permanent accesul utilizatorului în cadrul jocurilor online şi/sau la paginile web ale Gameforge;
e) să excludă utilizatorii;
f) să baneze temporar sau permanent toate paginile web ale Gameforge, în cazul violării prevederilor art. 6; sau
g) să termine contractul de utilizare, cu efect imediat.
7.3. Utilizatorii care au fost blocaţi sau excluşi nu trebuie să se re-înregistreze fără acordul preliminar al Gameforge şi nu au dreptul de a solicita deblocarea, reincluderea, de ridicarea banării sau a altor măsuri restrictive.

8 Taxe de utilizare
8.1. Atât timp cât nu se specifică în mod explicit contrariul, utilizarea jocurilor online şi a celorlalte servicii este gratuită.
8.2. Utilizatorul poate, totuşi, să achiziţioneze contra-cost anumite servicii şi, în cadrul jocurilor online, anumite funcţii. Utilizatorul va fi special instruit asupra tipului funcţiilor contra-cost, mai ales asupra rolului pe care îl au aceste funcţii, eventual pe ce durată este disponibilă contra-cost respectiva funcţie, preţul ce trebuie achitat şi modurile de plată disponibile, aferente jocurilor online.
8.3. În condiţiile în care o persoană minoră doreşte să achiziţioneze funcţii contra-cost, aceasta trebuie să garanteze că resursele financiare i-au fost alocate de reprezentantul legal, în acest scop sau la libera alegere.
8.4. Taxele aplicabile devin plătibile în momentul încheierii contractului, retragerea sumelor efectuându-se de către serviciile special contractate în acest sens. Plăţile pot fi colectate cu câteva zile în avans, pentru a putea garanta completa disponibilitate a serviciilor. Acolo unde este cazul, condiţiile generale de afaceri ale prestatorului de servicii contractat se aplică în plus faţă de condiţiile de utilizare.
8.5. Utilizatorii declară şi garantează că toate informaţiile oferite în cadrul procesului de plată (incluzând dar nelimitându-se la contul bancar, numărul cardului de credit etc.) sunt complete și reale.
8.6. Modalităţile de plată variază în funcţie de jocul online, ţara participantă şi modalităţile de plată disponibile şi tehnic fezabile de pe piață. Gameforge își rezervă dreptul modificării în orice moment a modalităților de plată.
8.7. În continuare, Gameforge îşi rezervă dreptul de a modifica taxele pentru funcţiile aferente jocului (inclusiv monezile virtuale), ceea ce cuprinde dreptul de a reduce sau majora tarifele de achiziţionare a funcţiilor individuale aferente jocului.
8.8. În caz de imposibilitate de plată, dobânda se adaugă la dobânda legală. În plus, Gameforge are dreptul de a bloca un cont de utilizator aflat în imposibilitate de plată, de a solicita plăţi compensatorii sau de a suspenda furnizarea de servicii către respectivul utilizator.
8.9. Dacă, din vina unui utilizator (aici este inclusă şi o acoperire insuficientă a contului) Gameforge trebuie să plătească taxe de anulare sau de returnare, utilizatorul trebuie să achite costurile respective. Gameforge poate solicita achitarea acestor costuri şi a taxelor aferente prin dubla debitare. Dacă plata se face prin card de credit, sunt generate taxe de max. 50 Euro per retragere, în plus faţă de cele percepute de banca în care se face plata. Gameforge are dreptul de a solicita daune compensatorii suplimentare.

9 Limitarea responsabilităţii
9.1. În cazul violării de către utilizator a drepturilor unei terţe persoane, utilizatorul are responsabilitatea de a se reprezenta singur şi direct. Utilizatorul are obligaţia de a achita contravaloarea daunelor provocate Gameforge, daune generate de nerespectarea obligaţiilor ce-i revin conform acestor Condiţii de Utilizare. Utilizatorul exonerează Gameforge de orice solicitare pe care alt utilizator sau o terţă persoană o formulează către Gameforge, solicitare având la bază lezarea drepturilor lor prin conţinutul selectat de către utilizator sau nerespectarea altor obligaţii. Utilizatorul preia astfel şi costurile necesare reprezentării legale a Gameforge, inclusiv toate costurile aferente avocatului şi costurile judiciare, în situaţia în care violarea legilor valabile este imputată respectivului utilizator.
9.2. Responsabilitatea Gameforge, indiferent din ce motiv legal, fiind vorba fie de o violare a unei obligaţii contractuale sau de un act ilicit, se rezumă la următoarele reguli:
9.2.1. Atât timp cât Gameforge furnizează gratuit servicii care o exonerează de responsabilitate, ea este responsabilă doar pentru neglijenţe majore şi intenţionate.
9.2.2. În cazul serviciilor gratuite, Gameforge este total responsabilă pentru neglijenţele majore şi intenţionate, ca şi în cazul lezării unor persoane, de neglijenţe uşoare însă este responsabilă doar în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, al nerespectării repectiv al imposibilităţii de respectare a termenului de către Gameforge. Responsabilitatea, în cazul nerespectării unei astfel de obligaţii contractuale, este limitată la daune tipice contractului, de a căror apariţie Gameforge trebuia să ţină cont în momentul încheierii contractului, pe baza circumstanţelor cunoscute în acel moment.
9.2.3. "Obligaţiile materiale contractuale", în sensul menţionat anterior, se referă la obligaţiile care sunt esenţiale pentru implementarea adecvată a contractului şi pentru realizarea obiectivului acestuia şi de care utilizatorii se prevalează în mod rezonabil.
9.2.4. Gameforge nu este responsabil pentru defecţiunile apărute în reţea şi pe care nu le-a cauzat.
9.2.5. În măsura dată de paragrafele anterioare, responsabilitatea Gameforge pentru pierderea datelor este limitată la situaţiile în care o astfel de pierdere nu ar fi putut fi evitată prin măsuri de asigurare a informaţiilor, luate de către utilizator.

10 Durata de valabilitate a contractului; ştergerea conturilor de utilizatori
10.1. Atât timp cât alte prevederi referitoare la jocurile online sau la celelalte servicii nu prevăd în mod explicit altceva, contractul de utilizare a portalului Gameforge, a jocurilor online şi a celorlalte servicii este încheiat pe perioadă nelimitată. Acesta începe odată cu acreditarea sau validarea de către Gameforge.
10.2. Contractul poate fi anulat de oricare dintre părţi, în orice moment, cu efect imediat, atât timp cât nu s-a agreat asupra unei perioade de valabilitate limitate. Dacă s-a agreat asupra unei perioade de valabilitate limitate, contractul poate fi anulat doar în momentul expirării perioadei de valabilitate. Dacă nu se anulează contractul, acesta se prelungeşte automat cu perioada agreată iniţial.
10.3. Fiecare parte are dreptul de a anula contractul din motive importante, fără oferirea unui preaviz. Un motiv grav există mai ales atunci când:
a) utilizatorul întârzie în achitarea plăţilor şi, în ciuda avertismentelor, nu plăteşte;
b) utilizatorul abordează un comportament care compromite în mod semnificativ experienţa de joc a celorlalţi participanţi;
c) se utilizează cheat-uri, mod-uri şi/sau hack-uri şi alte software-uri, instrumente sau scripturi, care modifică experienţa de joc, respectiv mecanismul jocurilor online;
d) terţe persoane participă la joc din contul utilizatorului, mai puţin în cazul în care regulile jocului nu prevăd excepţii;
e) utilizatorul joacă din contul unei terţe persoane sau foloseşte mai multe conturi pentru un joc online, decât dacă regulile jocului prevăd excepţii;
f) utilizatorul foloseşte în afara jocului online obiecte virtuale folosite în jocurile online, care sunt utilizate în jocurile online, pentru a cumpăra bani "autentici", a vinde sau a schimba; sau
g) utilizatorul violează în mod culpabil legile, aceste condiţii de utilizare, condiţiile/regulile de joc suplimentare aplicabile.
10.4. Orice anulare a contractului trebuie să se facă în scris. Anulările efectuate via e-mail sunt considerate a fi în formă scrisă.
10.5. Gameforge deţine dreptul de a şterge un cont de utilizator, dacă există motive întemeiate (de ex. inactivitate îndelungată). În plus, Gameforge are dreptul de a şterge conturi de utilizator conform criteriilor proprii.

11 Protecţia datelor
11.1. Datele personale ale utilizatorului sunt colectate, prelucrate sau utilizate doar dacă utilizatorul acceptă sau dacă legile aplicabile (cum ar fi Legea Germană privind protecţia datelor, Bundesdatenschutzgesetz, sau legea germană pentru serviciile telemedia, Telemediengesetz, dispun sau permit aceasta.
11.2. Pentru mai multe detalii, consultaţi Declaraţia Gameforge privind protecţia datelor.

12 Legea aplicabilă, forul competent
12.1. Dreptul Republicii Federale Germane se aplică excluderii Convenţiei UN referitoare la Contractele de Vânzare Internaţională a Bunurilor (CISG).
12.2. Atât timp cât utilizatorul nu are o jurisdicţie generală în Germania sau dacă în cazul utilizatorului este vorba de un comerciant (Kaufmann) în sensul Codului Comercial (Handelsgesetzbuch), forul competent pentru toate litigiile este cel al Gameforge. În plus, Gameforge este îndreptăţită să depună plângeri şi în jurisdicţia generală a utilizatorului.

13 Amendamente ale acestor Condiţii de Utilizare, Altele, comunicare, clauză salvatoare
13.1. 13.1.\tGameforge işi rezervă dreptul de a amenda aceste Condiţii de Utilizare. În momentul înregistrării pe site, pe portalul Gameforge sau al respectivului joc online, utilizatorii vor fi informaţi referitor la amendamentele Condiţiilor de Utilizare, în decurs de două săptămâni de la intrarea în vigoare a acestora. Alternativ, Gameforge poate informa utilizatorul pe e-mail referitor la condiţiile modificate sau prin furnizarea unui link către pagina web a Gameforge pe care pot fi lecturate Condiţiile de Utilizare amendate. Utilizatorul îşi declară acordul de validare a Condiţiilor de Utilizare amendate printr-o nouă identificare pe site, după ce noile condiţii au intrat în vigoare. Gameforge îl va informa în mod separat pe utilizator referitor la semnificaţia termenului de două săptămâni, a dreptului de revocare şi a consecinţelor legale ale inacţiunii.
13.2. Utilizatorul poate transfera drepturi şi obligaţii din acest contract doar cu avizul prealabil scris al Gameforge.
13.3. Utilizatorul este îndreptăţit să solicite compensarea doar în condiţiile în care contra-solicitarea sa este stabilit ca fiind legală sau dacă este recunoscută şi neatacată de Gameforge. Dreptul de reţinere poate fi exercitat de utilizator doar dacă respectivul drept se referă la solicitări din cadrul acestui contract.
13.4. Gameforge utilizează, de regulă, e-mailul în comunicarea cu utilizatorul, cu excepţia cazului în care aceste Condiţii de Utilizare prevăd altceva. Utilizatorul se asigură de faptul că adresa de e-mail inserată în cadrul procesului de înregistrare este regulat verificată de Gameforge, cu ocazia mesajelor transmise. De fiecare dată când utilizatorul se adresează Gameforge, acesta trebuie să menţioneze jocul online şi contul de utilizator la care se referă.
13.5. Orice modificare şi/sau revocare a acestor condiţii de utilizare trebuie să se facă în scris. Aceasta este valabil şi pentru modificările şi/sau revocările referitoare la obligativitatea formei scrise.
13.6. Dacă anumite clauze ale acestor condiţii de utilizare devin invalide şi/sau contravin prevederilor legale, validitatea celorlalte clauze nu este afectată. Clauza invalidă va fi înlocuită, în mod amiabil, de către părţile contractuale, cu o nouă clauză, care să corespundă cât mai exact scopului clauzei invalide. Prezenta reglementare este valabilă conform omisiunilor legale. Acelaşi lucru este valabil pentru omisiunile regăsite în aceste Condiţii de Utilizare.

DeepSoul
Admin

Mesaje : 8
Data de înscriere : 15/05/2010
Varsta : 27
Localizare : Acasa

Vezi profilul utilizatorului http://themetin2.friendhood.net

Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum